Opłaty

Opłaty stałe

270 zł miesięcznie

  • dla dzieci od 2,5 do 6 lat
  • cena obejmuje pobyt dziecka w Przedszkolu w godzinach od 7:00 do 17:00.
  • wliczony pakiet: j. angielski codziennie, bajkoterapia, zajęcia akademickie, rytmika, religia/etyka, logopeda, psycholog

300 zł miesięcznie

  • dla dzieci poniżej 2,5 roku, z pieluszką.
  • cena obejmuje pobyt dziecka w Przedszkolu w godzinach od 7:00 do 17:00.
  • wliczony pakiet: j. angielski codziennie, bajkoterapia, zajęcia akademickie, rytmika, religia/etyka, logopeda, psycholog

Wyżywienie – 10 zł x liczba dni roboczych w miesiącu

Stawka żywieniowa obejmuje: śniadanie, obiad: zupa i drugie danie, podwieczorek.

W przypadku zgłoszonej pisemnie lub telefonicznie nieobecności Dziecka (najpóźniej do godziny 7:30 danego dnia – zgodnie z zapisami Umowy) zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności w placówce. Nadpłata jest rozliczana na koniec każdego miesiąca.

Czesne miesięczne  =  opłata stała + wyżywienie

Zniżki dla rodzeństwa – 50%

 

Opłaty dodatkowe:

Wpisowe – 150 zł – płacone przy zapisie dziecka do przedszkola (opłata bezzwrotna). Opłata  wykorzystywana na wyprawkę plastyczną na cały rok szkolny.

 

Wpłat można dokonywać przelewem na podane poniżej konto bankowe:

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „mini Oxford”

ul. Hrubieszowska 37

22-100 Chełm

nr konta: 23 1240 2223 1111 0010 6849 0862

Bank Pekao S.A.

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za jaki dokonywana jest opłata. Wpłat należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca.